KCWA

Category : Advertisements

Advertisements

Jobs

kcwa
  Please send your Vacancy announcement with contact number to webmaster@kcwakuwait.org  ________________________________________________________________________________________________ 30-03-2021 1. Senior Sales Executive/Key Account Manager – Protective Coating (Hempel, Kuwait) As Senior...
Advertisements

Articles/Poems from Members

kcwa
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ತಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್!ಹುನುನ್ಯೆ ಪೆಜೆಕ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ?ಎಕೆ ಉಂಡಿಯೆ ಶಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಬೊಟಾಚ್ಯೆ ತಾಳ್ವೆರ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಜಿಬೆಕ್ ಸಾರಯ್ತಾನಾ ಮಾರ್ಚ್ಯೊ ಮಿಟಿಯೊ;ಫಾಯ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್...